Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott mới nhất 2017

Category: Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 2,355 Xổ số Vietlott 0

Xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott.vn tổng hợp kết quả quay số mở thưởng qua các kỳ. Dò Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 năm 2017 tại đây để trở thành người tiếp theo trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot Vietlott trị giá hàng triệu đô la mỹ bạn nhé.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 năm 2017 mới nhất

Xổ số Vietlott trao thưởng người chơi trúng thưởng Jackpot lần 7 gần 160 tỷ đồng

Xổ số Vietlott trao thưởng cho 2 người chơi trúng thưởng Jackpot lần 7,8 gần 160 tỷ đồng

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 25/08/2017 ky QSMT 172 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 16.843.686.500 đồng: 02 07 12 27 40 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 23/08/2017 ky QSMT 171 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 14.430.230.000 đồng: 06 25 27 34 42 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 20/08/2017 ky QSMT 171 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé mega645 trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 20.196.533.500 đồng: 05 15 18 21 37 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 18/08/2017 ky QSMT 170 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 17.211.832.000 đồng: 03 04 18 22 34 37

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 16/08/2017 ky QSMT 169 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 14.511.266.500 đồng: 06 11 15 19 22 41

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 13/08/2017 ky QSMT 168 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé Mega 645 trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 24.355.032.000 đồng: 01 03 06 07 16 18

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 11/08/2017 ky QSMT 167 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot cộng dồn lên 21.279.857.000 đồng: 01 12 19 35 36 41

Kết quả xổ số Vietlott Mega 9/45 ngày 09/08/2017 ky QSMT 165 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 18.094.934.500 đồng: 11 19 22 24 25 31

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 06/08/2017 ky QSMT 164 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 14.758.481.000 tỷ đồng: 02 09 10 11 21 43

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 04/08/2017 ky QSMT 163 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 36.385.680.000 đồng: 03 12 13 23 26 37

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 02/08/2017 ky QSMT 162 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 31.526.653.500 đồng: 07 10 17 26 28 43

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 30/07/2017 ky QSMT 161 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 27.215.847.000 đồng: 08 17 24 35 41 44

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 28/07/2017 ky QSMT 160 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 22.841.331.000 đồng: 01 04 09 26 35 39

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/07/2017 ky QSMT 159 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 18.997.393.000 đồng: 09 26 27 30 40 44

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 23/07/2017 ky QSMT 158 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 14.699.647.500 đồng: 07 09 13 21 28 39

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 21/07/2017 ky QSMT 157 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 2 vé xổ số Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 14.103.027.500 đồng05 06 09 12 19 32

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 19/07/2017 ky QSMT 156 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 131.916.845.500 đồng: 04 07 13 20 35 44

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 16/07/2017 ky QSMT 155 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 107.310.536.500 đồng: 02 10 27 29 37 39

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 14/07/2017 ky QSMT 154 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 89.529.309.000 đồng: 02 13 19 24 25 33

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 12/07/2017 ky QSMT 153 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 75.739.875.000 đồng: 05 09 14 15 26 42

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 09/07/2017 ky QSMT 152 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 62.125.331.000 đồng: 01 09 14 18 25 28

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 07/07/2017 ky QSMT 151 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 51.353.669.500 đồng: 04 19 22 30 34 35

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 05/07/2017 ky QSMT 150 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 41.307.196.000 đồng: 01 04 16 31 37 40

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 02/07/2017 ky QSMT 149 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 31.480.779.500 đồng: 01 05 07 16 19 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 30/06/2017 ky QSMT 148 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 26.077.564.500 đồng: 01 07 10 38 40 42

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 28/06/2017 hôm nay: 02 06 21 28 39 40

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngay 28/06/2017 ky QSMT 147 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 22.045.991.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 25/06/2017 mới nhất: 03 14 33 38 42 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 25/06/2017 ky QSMT 146 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 18.213.880.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 23/06/2017 mới nhất: 09 10 21 37 40 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngay 23/06/2017 ky QSMT 145 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 14.933.472.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 21/06/2017 mới nhất: 09 26 29 30 35 37

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 21/06/2017 ky QSMT 144 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 21.487.564.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 18/06/2017 mới nhất: 02 08 12 14 16 26

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 18/06/2017 ky QSMT 143 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 17.199.957.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 16/06/2017 mới nhất: 06 10 17 21 27 38

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 16/06/2017 ky QSMT 142 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 14.665.599.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 14/06/2017 mới nhất: 05 08 15 25 31 35

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/06/2017 ky QSMT 141 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé xổ số Mega 6/45 trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 82.060.579.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 11/06/2017 hôm nay: 05 06 11 14 32 33

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 11/06/2017 ky QSMT 140 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 68.224.154.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 09/06/2017 mới nhất: 07 15 19 24 32 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 09/06/2017 ky QSMT 139 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 56.519.820.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 07/06/2017 mới nhất: 05 06 13 29 35 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 07/06/2017 ky QSMT 138 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 46.118.017.000 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 04/06/2017 mới nhất: 01 09 23 32 34 35

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 04/06/2017 ky QSMT 137 chu nhat cập nhật cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 35.585.407.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 02/06/2017 mới nhất: 05 13 16 32 39 41

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 02/06/2017 ky QSMT 136 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn 26.998.153.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 31/05/2017 mới nhất: 07 13 16 30 37 44

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 31/05/2017 ky QSMT 135 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 22.304.986.000 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 28/05/2017 mới nhất: 02 07 17 24 31 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 28/05/2017 ky QSMT 134 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 17.885.440.000 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 26/05/2017 mới nhất: 06 08 25 39 40 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/05/2017 ky QSMT 133 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 12 tỷ đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 24/05/2017 mới nhất: 08 20 25 27 30 33

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 24/05/2017 ky QSMT 132 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott và đã xác định được 1 vé số trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 112.477.419.000 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 21/05/2017 mới nhất: 11 14 17 22 27 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 21/05/2017 ky QSMT 131 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 86.669.528.000 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 19/05/2017 mới nhất: 01 08 18 28 30 33

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 19/05/2017 ky QSMT 130 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 69.744.001.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 17/05/2017 mới nhất: 07 08 11 18 23 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 17/05/2017 ky QSMT 129 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 55.971.817.000 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 14/05/2017 mới nhất: 13 15 17 21 25 40

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/05/2017 ky QSMT 128 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 43.072.266.500 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 12/05/2017 mới nhất: 01 27 35 42 43 45

Két quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 12/05/2017 ky QSMT 127 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 33.883.918.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 10/05/2017 mới nhất: 07 17 21 29 40 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 10/05/2017 ky QSMT 126 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 25.768.903.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 05/05/2017 mới nhất: 04 09 12 32 36 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/05/2017 ky QSMT 124 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 17.450.444.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 03/05/2017 mới nhất: 03 19 20 21 25 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 03/05/2017 ky QSMT 123 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 14.671.443.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 30/04/2017 mới nhất: 02 06 08 11 12 25

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 30/04/2017 ky QSMT 122 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé số may mắn trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 37.930.392.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 28/04/2017 mới nhất: 02 09 11 12 15 23

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 28/04/2017 ky QSMT 121 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 30.392.235.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 26/04/2017 mới nhất: 14 16 17 20 35 39

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/04/2017 ky QSMT 120 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 27.142.731.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 23/04/2017 mới nhất: 13 17 22 30 31 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 23/04/2017 ky QSMT 119 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn 22.460.863.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 21/04/2017 mới nhất: 07 08 15 30 32 39

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 21/04/2017 ky QSMT 118 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 18.574.303.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 19/04/2017 mới nhất: 19 20 32 33 38 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 19/04/2017 ky QSMT 117 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 15.289.489.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 16/04/2017 mới nhất: 06 07 18 29 32 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 16/04/2017 ky QSMT 116 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 2 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 10.775.930.250 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 14/04/2017 mới nhất: 04 05 10 33 36 38

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/04/2017 ky QSMT 115 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn 18.396.351.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 12/04/2017 mới nhất: 02 03 08 13 19 41

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 12/04/2017 ky QSMT 114 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 15.061.131.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 8/45 ngày 09/04/2017 mới nhất: 05 08 21 25 26 37

Kết quả xổ số Vietlott Mega 8/45 ngày 09/04/2017 ky QSMT 113 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 23.260.825.500 đồng được phát hành tại Hà Nội.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 07/04/2017 mới nhất: 04 05 16 17 32 40

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 07/04/2017 ky QSMT 112 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 19.215.805.000 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 05/04/2017 mới nhất: 13 14 20 21 23 33

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/04/2017 ky QSMT 111 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn 15.738.450.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 02/04/2017 mới nhất: 03 05 07 12 27 33

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 02/04/2017 ky QSMT 110 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott đã xác định được 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 27.757.861.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 31/03/2017 mới nhất: 01 04 05 11 20 30

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 31/03/2017 ky QSMT 108 thu sau cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 22.599.497.500 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 29/03/2017 mới nhất: 04 05 24 26 28 37

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 29/03/2017 ky QSMT 108 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn từ 14.932.069.000 đồng lên 18.913.358.000 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/03/2017 mới nhất: 06 12 23 25 29 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/03/2017 ky QSMT 107 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 24/03/2017 mới nhất: 10 14 30 32 37 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 24/03/2017 ky QSMT 106 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 khách hàng may mắn thứ 20 trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 24.369.075.000 đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 22/03/2017 mới nhất: 01 09 24 28 33 36

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 22/03/2017 ky QSMT 105 thu tu cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn Vietlott.vn trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 20.053.374.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 19/03/2017 mới nhất: 01 02 06 12 31 36

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 19/03/2017 ky QSMT 104 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott với giá trị giải đặc biệt Jackpot được tăng lên từ 12 tỷ lên 15.514.249.500 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 17/03/2017 mới nhất: 07 12 24 43 44 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 17/03/2017 ky QSMT 103 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot 43.029.075.000 đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/03/2017 mới nhất: 03 09 10 31 32 40

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/03/2017 ky QSMT 102 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott.vn trúng giải đặc biệt Jackpot ước tính 32.528.800.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 10/03/2017 mới nhất: 04 09 21 27 38 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 10/03/2017 ky QSMT 100 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott.vn với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn từ 16.235.308.500 đồng lên 20.691.602.500 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 08/03/2017 hôm nay: 05 11 14 20 32 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 08/03/2017 ky QSMT 99 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott.vn với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn từ 12 tỷ đồng lên 16.235.308.500 đồng cho kỳ quay thưởng số 100 ngày 10/03/2017.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017 mới nhất: 18 21 24 26 39 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017 ky QSMT 98 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott với 2 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 20.208.845.500 đồng được phát hành tại Đồng Nai và Quảng Ninh.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 03/03/2017 mới nhất: 02 04 13 22 23 41

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 03/03/2017 ky QSMT 97 thu sau cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 01/03/2017 hôm nay: 03 04 26 30 35 44

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 01/03/2017 ky QSMT 96 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 41.241.151.500 đồng. Đã có 1 vé trúng thưởng Jackpot trong kỳ quay thưởng này.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/02/2017 mới nhất: 07 11 16 19 38 39

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 26/02/2017 kỳ QSMT 95 chủ nhật cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 28.881.350.000 đồng cho kỳ quay thưởng số 96 ngày 01/03/2017.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 24/02/2017 mới nhất: 02 04 19 23 44 45

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 24/02/2017 ky QSMT 94 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott với giá trị jackpot được cộng dồn từ 12 tỷ lên 22.067.968.000 đồng cho kỳ quay thưởng số 95 ngày 26/02/2017 chủ nhật.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 22/02/2017 mới nhất: 01 03 08 18 28 42

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 22/02/2017 ky QSMT 93 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng trị giá Jackpot được cộng dồn lên 17.094.590.500 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 24/02/2017 kỳ qsmt số 94 vào thứ 6.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 19/02/2017 mới nhất: 01 17 24 25 33 35

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 19/02/2017 ky QSMT 92 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 41 tỷ đồng. Vé số trúng thưởng được mua tại điểm bán hàng may mắn: Số D8/1A2 Đường Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM thuộc đại lý Maxtoto.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 17/02/2017 mới nhất: 12 15 25 27 37 41

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 17/02/2017 ky QSMT 91 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 22 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng, trị giá Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 30 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng số 92 ngày 19/02/2017.

Kết quả quay thưởng xổ số tự chọn vietlott mega 645 các kỳ trước đó:

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/02/2017 mới nhất: 04 16 19 27 29 30

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 15/02/2017 ky QSMT 90 thu tu cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số tự chọn số kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng, giải độc đắc Vietlott đã được cộng dồn lên hơn 22 tỷ đồng cho kỳ quay số mở thưởng số 91 ngày 17/02/2017 thứ sáu.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 12/02/2017 mới nhất: 04 06 12 21 23 28

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 12/02/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Trị giá Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 16 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo số 90 ngày 15/02/2017 thứ tư.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 10/02/2017 mới nhất: 02 06 10 13 20 28

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 10/02/2017 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 23 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng trị giá Jackpot đã cộng dồn lên hơn 31 tỷ đồng và đã tìm ra 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 15 trong kỳ quay thưởng này.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 08/02/2017 hôm nay: 15 26 29 32 34 38

Ket qua xo so dien toan Mega 6/45 Vietlott ngay 08/02/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 17 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng, trị giá Jackpot Vietlott đã được cộng dồn lên hơn 23 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 10/02/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 05/02/2017 mới nhất: 01 11 26 29 34 40

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 05/02/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải độc đắc Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 17 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng số 87 ngày 08/02/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 03/02/2017 hôm nay: 08 17 31 32 33 39

Ket qua xo so dien toan Vietlott Mega 6/45 ngay 03/02/2017 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng đã tìm ra được 1 vé số may mắn trúng giải độc đắc Jackpot lần thứ 14 trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 01/02/2017 mới nhất: 02 10 11 18 22 33

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 01/02/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng giá trị Jackpot được cộng dồn lên hơn 16 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 03/02/2017.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 29/01/2017 mới nhất: 05 13 21 27 29 45

Ket qua xo so tu chon Vietlott Mega 6/45 ngay 29/01/2017 thu tu cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 59 tỷ đồng. Kết thúc quay số mở thưởng kỳ 83, Jackpot Vietlott đã được cộng dồn lên hơn 75 tỷ đồng. Cũng như trong kỳ này đã xác định được 1 vé số may mắn trúng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 13. Vé số này được mua tại điểm bán hàng xổ số Vietlott Hồ Chí Minh.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 25/01/2017 mới nhất: 06 09 14 18 28 30

Ket qua xo so tu chon Vietlott Mega 6/45 ngay 25/01/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 44 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng Jackpot đã được cộng dồn hơn 59 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 01/02/2017.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 22/01/2017 mới nhất: 01 20 21 22 26 29

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 22/01/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 31 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên hơn 44 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 25/01/2017.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 20/01/2017 mới nhất: 01 11 31 32 34 37

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 20/01/2017 thứ sáu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 24 tỷ đồng. Sau khi kết thúc quay thưởng trị giá Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 31 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 22/01/2017.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 18/01/2017 mới nhất: 11 22 26 28 35 43

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 18/01/2017 thứ tư cập nhật nhanh chóng chính xác trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 17 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 24 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 20/01/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 15/01/2017 mới nhất: 05 25 27 29 31 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/01/2017 chủ nhật cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng. Giá trị Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 17 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng xổ số điện toán Mega 6/45 tiếp theo ngày 18/01/2017 thứ tư.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 13/01/2017 mới nhất: 12 24 29 32 37 39

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 13/01/2017 thứ sáu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng. Giá trị Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 17 tỷ trong kỳ quay thưởng này, đặc biệt đã xác định được một vé số Mega 6/45 may mắn trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 12.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 11/01/2017 mới nhất: 02 08 21 29 37 45

Ket qua xo so kieu my Mega 6/45 Vietlott ngay 11/01/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 18 tỷ đồng. Giá trị Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 28 tỷ trong kỳ quay thưởng này, đặc biệt đã xác định được một vé số Mega 6/45 may mắn trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 11.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 08/01/2017 mới nhất: 12 18 29 32 39 45

Ket qua xo so dien toan Mega 6/45 Vietlott ngay 08/01/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng chưa có ai trúng thưởng giải đặc biệt, nên trị giá Jackpot được cộng dồn lên hơn 18 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 11/01/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 06/01/2017 mới nhất: 22 30 34 36 43 45

Ket qua xoso Mega 6/45 Vietlott ngay 06/01/2017 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott  với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 20 tỷ đồng. Sau khi kết thúc quay thưởng, xổ số Vietlott đã tìm được chủ nhân tiếp theo trúng thưởng Jackpot lần thứ 10 trị giá 30.531.270.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 04/01/2017 mới nhất: 04 19 25 27 29 31

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 04/01/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn số điện toán Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng và đã được cộng dồn hơn 20 tỷ cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 06/01/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 01/01/2017 mới nhất: 09 18 24 33 36 39

Ket qua xo so kieu my Mega 6/45 Vietlott ngay 01/01/2017 chu nhat cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 33 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng này, Jackpot Vietlott đã tìm được chủ nhân may mắn tiếp theo với giá trị được cộng dồn tăng lên hơn 48 tỷ đồng.

Jackpot xổ số kiểu mỹ Vietlott năm 2017

TỔNG HỢP THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT JACKPOT MEGA 6/45 VIETLOTT NĂM 2017

STT Kỳ Ngày QSMT Số người trúng Giá trị (VND) Điểm bán hàng phát hành vé Hình thức Tên người trúng thưởng Nơi sinh sống Ngày trao thưởng
9 72 CN 01/01/2017 1 48.794.185.000 Số 346 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh TC Ông N.B.H Hồ Chí Minh 9/1/2017
10 74 T6 06/01/2017 1 30.531.270.500 Số nhà 246, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. TC Ông Đ Hồ Chí Minh 13/01/2017
11 76 T4 11/01/2017 1 28.747.032.500 Số 356c đường Minh Phụng, phường 9, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh Người chọn  Ông L.T.H  Hồ Chí Minh 8/2/2017
12 77 T6 13/01/2017 1 17.491.608.500 251C Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh TC Bà K.T Tây Ninh 19/01/2017
13 83 CN 29/01/2017 1 75.850.074.500 Số 879 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh TC  Ông T.Đ.H  Hồ Chí Minh 8/2/2017
14 85 T6 03/02/2017 1 22.224.383.000 Số D13/41 Đường Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh TC  Ông T.C.D Long An   08/02/2017
15 88 10/2/2017 1 31.054.352.000 Số 49 Đường Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội (thuộc đại lý Mega Billions) Ông Đ.T.P Hà Nội 15/02/2017
16 92 19/02/2017 1 41.655.369.000 Số D8/1A2 Đường Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM thuộc đại lý Maxtoto Bà KT Lâm Đồng 6/3/2017
17 96 1/3/2017 1 41.241.151.500 Số 145 Đường Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, An Giang thuộc đại lý May Mắn An Giang Bà H.T.T.H Sóc Trăng 8/3/2017
18 98 5/3/2017 1 10.104.422.750 Số 34, đường Quốc lộ 20, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thuộc đại lý Việt Thọ Bà L.T.L Đồng Nai 10/3/2017
19 98 5/3/2017 1 10.104.422.750 Số 03, phố Trần Nhuật Duật, Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thuộc đại lý Mega Billion Ông P.T.Hà Quảng Ninh 9/3/2017
20 103 17/3/2017 1 43.029.075.000 Số 67, đường Hàm Tử Quan, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc đại lý Mai Hoàng Ngân Ông L.Q.T Hà Nội 23/03/2017
21 106 24/03/2017 1 24.369.075.000 Số 48, đường 30/4, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai Người chọn Bà Thư Đồng Nai 31/3/2017
22 110 2/4/2017 1 27.757.861.500 879 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Tp HCM thuộc Đại lý Fortuna Bà L.N Hồ Chí Minh 7/4/2017
23 113 9/4/2017 1 23.260.825.500 Số 28 Đường Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội Ông Trần M Sơn Hà Nội 18/04/2017
24 116 16/04/2017 1 10.900.430.250 Số 45 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thuộc đại lý May Mắn Việt  BAO 8  Ông Trần Nhật Khánh không đeo mặt nạ khi nhận giải  Hồ Chí Minh 20/04/2017
25 116 16/04/2017 1 10.775.930.250 Số 127 Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân thuộc đại lý Maxtoto  6 bộ số   Ông P.Q.H   Hồ Chí Minh 20/04/2017

Xổ số tự chọn số điện toán Vietlott Mega 6/45 Max 4D được quay thưởng trực tiếp vào thứ 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật hàng tuần. Xosomega645.com luôn cung cấp đến bạn kết quả nhanh chóng và chính xác. Mời bạn dò Kết quả xổ số Vietlott năm 2016 tại đây.

Related Articles

Bình luận