Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott mới nhất 2016

Category: Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 393 Xổ số Vietlott 0

Xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 tổng hợp kết quả quay số mở thưởng qua các kỳ trong năm 2016. Dò kết quả xổ số tự chọn vietlott tại đây để trở thành người tiếp theo trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot trị giá hàng triệu đô la mỹ bạn nhé.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott năm 2016

Trao giải thưởng Jackpot Mega 6/45 trị giá 92 tỷ đồng cho ông Thái người dân Trà Vinh

Trao giải thưởng Jackpot Mega 6/45 lần đầu tiên trị giá 92 tỷ đồng cho ông Thái người dân Trà Vinh

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 30/12/2016 mới nhất: 07 23 27 29 35 37

Ket qua dien toan Mega 6/45 Vietlott ngay 30/12/2016 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 21 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 28/12/2016 mới nhất: 02 22 25 33 38 43

Ket qua xo so tu chon Mega 6/45 Vietlott ngay 28/12/2016 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 25/12/2016 mới nhất: 05 12 20 29 34 36

Ket qua xo so tu chon Mega 6/45 Vietlott ngay 25/12/2016 chủ nhật cập nhật thành công từ trường quay xổ số Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 126 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 23/12/2016 mới nhất: 01 17 24 25 37 43

Ket qua xo so dien toan Mega 6/45 Vietlott ngay 23/12/2016 thứ sáu cập nhật thành công từ trường quay xổ số Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 98 tỷ đồng.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 21/12/2016 mới nhất: 03 06 12 14 18 40

Kết quả xổ số kiể mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 21/12/2016 thứ tư cập nhật thành công từ trường quay xo so Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 73 tỷ đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 18/12/2016 mới nhất: 03 07 30 32 41 43

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 18/12/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 57 tỷ đồng.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 16/12/2016 mới nhất: 05 08 33 34 39 44

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 16/12/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 42 tỷ đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 14/12/2016 mới nhất: 05 06 12 16 26 30

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 14/12/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 26 tỷ đồng

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 11/12/2016 mới nhất: 02 03 04 05 22 24

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 11/12/2016 chủ nhật cập nhật trực thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 09/12/2016 mới nhất: 11 12 15 17 21 26

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 09/12/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 07/12/2016 mới nhất: 13 23 27 28 32 45

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 07/12/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 69 tỷ đồng.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 04/12/2016 mới nhất: 03 05 13 27 38 44

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 04/12/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 34 tỷ đồng.

Kết quả xổ số số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 02/12/2016 mới nhất: 17 26 33 34 37 42

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 02/12/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 21 tỷ đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 30/11/2016 mới nhất: 06 15 17 20 23 41

Kết quả xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 30/11/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 27/11/2016 mới nhất: 12 16 17 18 22 30

Kết quả xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 27/11/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 37 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 25/11/2016 mới nhất: 03 04 25 31 37 40

Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 25/11/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 22 tỷ đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 23/11/2016 mới nhất: 02 22 23 24 28 37

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 23/11/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Mega Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 20/11/2016 mới nhất: 09 23 33 38 41 42

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 20/11/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 38 tỷ đồng

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 18/11/2016 mới nhất: 11 12 16 24 26 31

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 18/11/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 23 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 16/11/2016 mới nhất: 01 09 17 28 43 44

Kết quả xổ số kiểu mỹ tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 16/11/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 13/11/2016 mới nhất: 11 23 25 34 36 45

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 13/11/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 54 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 11/11/2016 mới nhất: 10 17 22 23 30 36

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 11/11/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 38 tỷ đồng

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 09/11/2016 mới nhất: 02 10 14 24 25 30

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 09/11/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 23 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 06/11/2016 mới nhất: 04 15 16 20 26 41

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 06/11/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 17 tỷ đồng:

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 04/11/2016 mới nhất: 05 13 22 24 28 32

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 04/11/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 02/11/2016 mới nhất: 03 05 08 10 13 22

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 02/11/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 52 tỷ đồng

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 30/10/2016 mới nhất: 07 12 25 28 40 44

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 30/10/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 42 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 28/10/2016 mới nhất: 10 11 13 14 16 38

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 28/10/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 32 tỷ đồng

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 26/10/2016 mới nhất: 01 08 16 18 21 28

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 26/10/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 22 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 23/10/2016 mới nhất: 02 05 12 21 22 40

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 23/10/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 17 tỷ đồng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 21/10/2016 mới nhất: 16 17 30 32 34 38

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 21/10/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 14 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 19/10/2016 mới nhất: 29 33 34 35 41 43

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 19/10/2016 thứ tư cập nhật trực tiếp nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng

Kết quả xổ số điện toán kiểu Vietlott Mega 6/45 ngày 16/10/2016 mới nhất: 05 21 31 33 38 42

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 16/10/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 87 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 14/10/2016 mới nhất: 03 07 09 18 28 39

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 14/10/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 84 tỷ đồng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 12/10/2016 mới nhất: 02 08 15 16 19 25

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 12/10/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot gần 80 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 09/10/2016 hôm nay: 02 15 20 32 33 44

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 09/10/2016 chủ nhật cập nhật trực tiếp nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 75 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 07/10/2016 hôm nay: 24 25 27 34 44 45

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 07/10/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 71 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 05/10/2016 hôm nay: 05 06 19 31 42 44

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 05/10/2016 thứ tư cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 67.219.887.000 đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 02/10/2016 mới nhất: 16 23 27 34 35 38

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 02/10/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 64 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 30/09/2016 mới nhất: 06 20 30 38 40 45

Kết quả xổ số tự chọn số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 30/09/2016 thứ sáu cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 60 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 28/09/2016 mới nhất: 03 06 17 21 32 40

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 28/09/2016 thứ tư cập nhật thành công với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 57 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 25/09/2016 mới nhất: 01 20 28 32 42 44

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 25/09/2016 chủ nhật cập nhật thành công với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 53 tỷ đồng

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 23/09/2016 hôm nay: 06 07 21 32 42 43

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 23/09/2016 thứ sáu cập nhật thành công với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 50 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Mega 6/45 ngày 21/09/2016 mới nhất: 05 12 15 30 37 41

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 21/09/2016 thứ tư cập nhật thành công với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 47 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 18/09/2016 hôm nay: 07 10 17 20 25 32

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 18/09/2016 chủ nhật cập nhật trực tiếp từ trường quay với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 44 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 16/09/2016 mới nhất: 04 05 06 23 31 34

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 16/09/2016 thứ sáu cập nhật trực tiếp từ trường quay với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 41 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 14/09/2016 mới nhất: 02 11 14 23 25 32

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 14/09/2016 thứ tư được quay thưởng thành công với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 38 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 11/09/2016 mới nhất: 06 09 10 18 20 20 31

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 11/09/2016 chủ nhật cập nhật trực tiếp tại trường quay với với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 36 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 09/09/2016 mới nhất: 07 13 16 18 31 32

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 09/09/2016 thứ sáu cập nhật trực tiếp tại trường quay với với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 34 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 07/09/2016 mới nhất: 06 08 12 13 15 19

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 07/09/2016 thứ tư cập nhật trực tiếp tại trường quay với với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 32 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 04/09/2016 chủ nhật: 11 15 20 24 27 45

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott ngày 04/09/2016 kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 chủ nhật đã được quay thưởng với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 29 tỷ đồng

Cập nhật Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 02/09/2016 mới nhất: 09 13 24 35 36 41

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott ngày 02/09/2016 mới nhất thứ sáu với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 27 tỷ đồng.

Trực tiếp Kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 31/08/2016 mới nhất: 08 20 21 31 34 39

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott ngày 31/08/2016 kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 mới nhất với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 25 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 28/08/2016 mới nhất: 04 06 10 15 16 44

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott ngày 28/08/2016 kết quả xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 chủ nhật mới nhất với giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 24 tỷ đồng

Trực tiếp Kết quả Vietlott kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 26/08/2016 mới nhất: 10 36 39 43 44 45

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 26/08/2016 thứ sáu kết quả xổ số kiểu mỹ mới nhất

Trực tiếp Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 24/08/2016: 08 17 21 23 36 40

Kết quả xổ số Vietlott ngày 24/08/2016 kết quả xổ số tự chọn mega 6/45 thứ tư

Trực tiếp Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 19/08/2016: 11 12 17 33 34 36

Cập nhật Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 19/08/2016 số điện toán Mega 6/45 thứ sáu

Cập nhật trực tiếp Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 17/08/2016: 02 04 09 19 21 26

Cập nhật Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 thứ tư ngày 17/08/2016

Trực tiếp Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 14/08/2016: 13 16 17 29 31 37

Cập nhật Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 chủ nhật ngày 14/08/2016

Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 12/08/2016: 28 31 34 37 38 41

Trực tiếp Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 thứ sáu ngày 12/08/2016

Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 10/08/2016: 06 15 16 19 27 30

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 thứ tư ngày 10/08/2016

Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 07/08/2016: 03 05 17 22 30 31

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 chủ nhật ngày 07/08/2016

Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 05/08/2016: 03 09 13 18 24 31

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 thứ sáu ngày 05/08/2016

Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 31/07/2016: 02 06 19 21 35 39

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 chủ nhật ngày 31/07/2016

Kết quả Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 mới nhất ngày 29/07/2016: 03 08 13 20 30 36

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 thứ 6 ngày 29/07/2016

Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 27/07/2016: 14 17 21 25 31 37

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 thứ 4 ngày 27-07-2016 mới nhất

Kết quả Xổ số Mega 6/45 ngày 24/07/2016: 01 10 16 18 23 38

Kết quả xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 chủ nhật ngày 24-07-2016 mới nhất

Kết quả Xổ số điện toán Mega 6/45 ngày 22/07/2016: 03 04 14 20 25 35

Kết quả Mega 6/45 xổ số tự chọn Mega 6/45 thứ sáu ngày 22/07/2016

Kết quả Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 20/07/2016: 02 17 33 37 38 45

Kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ tư ngày 20/07/2016

Jackpot xổ số Vietlott năm 2016

Thống kê trong năm 2016, xổ số Vietlott đã trao thưởng thành công 8 giải đặc biệt Jackpot Vietlott trị giá nhiều triệu đô la mỹ cho khách hàng. Trong đó kỷ lục được ghi nhận cho ông Thái người chơi đến từ Trà Vinh trúng thưởng Jackpot lần đầu tiên với trị giá giải thưởng lớn nhất hơn 92 tỷ đồng.

TỔNG HỢP THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT JACKPOT MEGA 6/45 VIETLOTT TỪ ĐẦU NGÀY RA MẮT ĐẾN NAY

STT Kỳ Ngày QSMT Số người trúng Giá trị (VND) Điểm bán hàng phát hành vé Hình thức Tên người trúng thưởng Nơi sinh sống Ngày trao thưởng
1 39 CN 16/10/2016 1 92.030.182.500 Số 283 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh TC Ông Thái Trà Vinh 18/10/2016
2 46 T4 02/11/2016 1 64.808.542.500 Số 671i Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Người chọn Ông A Đồng Nai 9/11/2016
3 51 CN 13/11/2016 1 71.066.641.000 Số 71-73 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh TC Ông D Quảng Ngãi (Sống tại HCM) 22/11/2016
4 54 CN 20/11/2016 1 56.100.126.000 Số 301 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp.Vũng Tàu. TC Ông D Vũng Tàu 25/11/2016
5 57 CN 27/11/2016 1 54.886.916.500 Số 69 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh TC Bà N.T.H.H Vĩnh Long 30/11/2016
6 61 T4 07/12/2016 1 69.582.180.000 Số 76 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh TC Ông H.V.T Hồ Chí Minh 12/12/2016
7 69 CN 25/12/2016 1 159.232.985.000
Jackpot được chia đôi
-Số 320 Giếng Đồn – P.Trần Hưng Đạo – Tp. Hạ Long TC – Ông P.V.V Thái Bình 30/12/2016
8 69 CN 25/12/2016 1 159.232.985.000
Jackpot được chia đôi
-Số 21 đường Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh TC – Ông T.V.L Bến Tre 30/12/2016

Ngay hôm nay hãy trở thành chủ nhân của giải thưởng Jackpot siêu khủng này. Cơ hội chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế. Chỉ cần sở hữu 1 tấm vé số với 6 số trùng số 6 số quay thưởng, bạn đã là người chiến thắng.

Xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott.vn cơ hội để tốt hơn. Chúc các bạn luôn may mắn!

Related Articles

Bình luận