Ông Phạm Trường Thọ Phó chủ tịch Quảng Ngãi phát biểu lễ vận hành kinh doanh xổ số tự chọn tại Quảng Ngãi

9 Xổ số Vietlott 0

Ông Phạm Trường Thọ Phó chủ tịch Quảng Ngãi phát biểu lễ vận hành kinh doanh xổ số tự chọn tại Quảng Ngãi

Ông Phạm Trường Thọ Phó chủ tịch Quảng Ngãi phát biểu lễ vận hành kinh doanh xổ số tự chọn tại Quảng Ngãi

Bình luận