Vé trúng thưởng Jackpot 2 hơn 7 tỷ đồng của chị PL đến từ HCM kỳ 113