Chị PL nhận giải Jackpot 2 hơn 7 tỷ đồng kỳ quay thưởng số 113