Bà NT trao tặng từ thiện 100 triệu đồng chương trình trái tim cho em