Điểm bán hàng bán vé trúng thưởng Mega hơn 19 tỷ đồng tại Cần Thơ