Vợ chồng ông Tùng cùng nhau nhận giải Jackpot 2 Power 6/55 hơn 5 tỷ đồng