Ông Trần Nhật Khánh chủ nhân giải Jackpot lần thứ 24 trị giá hơn 10 tỷ đồng