Khách hàng Phan Quốc Thủy đến từ thành phố Kon Tum không đeo mặt nạ khi nhận giải Jackpot