Ông N.T.L trao tặng từ thiện chương trình sát cánh cùng gia đình Việt VOH