Ông NQH tặng từ thiện 300 triệu đồng cho trung tâm nuôi trẻ em mồ côi và nhiễm chất độc Dioxin


Ông NQH tặng từ thiện 300 triệu đồng cho trung tâm nuôi trẻ em mồ côi và nhiễm chất độc Dioxin

3 Xổ số Vietlott 0

Ông NQH tặng từ thiện 300 triệu đồng cho trung tâm nuôi trẻ em mồ côi và nhiễm chất độc Dioxin

Ông NQH tặng từ thiện 300 triệu đồng cho trung tâm nuôi trẻ em mồ côi và nhiễm chất độc Dioxin