Ông NQH tặng thưởng trực tiếp điểm bán hàng may mắn 100 triệu đồng