Kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất Kết quả Mega 6/45 xổ số điện toán tự chọn

Category: Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 1,505,185 97

Xổ số kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott.vn tổng hợp kết quả quay số mở thưởng qua các kỳ. Dò Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott năm 2017 tại đây để trở thành người tiếp theo trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot Vietlott trị giá hàng triệu đô la mỹ bạn nhé.

Xổ số Vietlott trao thưởng người chơi trúng thưởng Jackpot lần 7 gần 160 tỷ đồng

Xổ số Vietlott trao thưởng cho 2 người chơi trúng thưởng Jackpot lần 7,8 gần 160 tỷ đồng

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 12/05/2017 mới nhất: 01 27 35 42 43 45

Két quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 12/05/2017 ky QSMT 127 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 33.883.918.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 10/05/2017 mới nhất: 07 17 21 29 40 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 10/05/2017 ky QSMT 126 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 25.768.903.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 05/05/2017 mới nhất: 04 09 12 32 36 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/05/2017 ky QSMT 124 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 17.450.444.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 03/05/2017 mới nhất: 03 19 20 21 25 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 03/05/2017 ky QSMT 123 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 14.671.443.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 30/04/2017 mới nhất: 02 06 08 11 12 25

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 30/04/2017 ky QSMT 122 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé số may mắn trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 37.930.392.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 28/04/2017 mới nhất: 02 09 11 12 15 23

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 28/04/2017 ky QSMT 121 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 30.392.235.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 26/04/2017 mới nhất: 14 16 17 20 35 39

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/04/2017 ky QSMT 120 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 27.142.731.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 23/04/2017 mới nhất: 13 17 22 30 31 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 23/04/2017 ky QSMT 119 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn 22.460.863.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 21/04/2017 mới nhất: 07 08 15 30 32 39

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 21/04/2017 ky QSMT 118 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 18.574.303.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 19/04/2017 mới nhất: 19 20 32 33 38 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 19/04/2017 ky QSMT 117 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 15.289.489.000 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 16/04/2017 mới nhất: 06 07 18 29 32 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 16/04/2017 ky QSMT 116 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 2 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 10.775.930.250 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 14/04/2017 mới nhất: 04 05 10 33 36 38

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/04/2017 ky QSMT 115 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn 18.396.351.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 12/04/2017 mới nhất: 02 03 08 13 19 41

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 12/04/2017 ky QSMT 114 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 15.061.131.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 8/45 ngày 09/04/2017 mới nhất: 05 08 21 25 26 37

Kết quả xổ số Vietlott Mega 8/45 ngày 09/04/2017 ky QSMT 113 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 23.260.825.500 đồng được phát hành tại Hà Nội.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 07/04/2017 mới nhất: 04 05 16 17 32 40

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 07/04/2017 ky QSMT 112 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 19.215.805.000 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 05/04/2017 mới nhất: 13 14 20 21 23 33

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/04/2017 ky QSMT 111 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn 15.738.450.500 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 02/04/2017 mới nhất: 03 05 07 12 27 33

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 02/04/2017 ky QSMT 110 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott đã xác định được 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 27.757.861.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 31/03/2017 mới nhất: 01 04 05 11 20 30

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 31/03/2017 ky QSMT 108 thu sau cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 22.599.497.500 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 29/03/2017 mới nhất: 04 05 24 26 28 37

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 29/03/2017 ky QSMT 108 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn từ 14.932.069.000 đồng lên 18.913.358.000 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/03/2017 mới nhất: 06 12 23 25 29 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/03/2017 ky QSMT 107 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 24/03/2017 mới nhất: 10 14 30 32 37 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 24/03/2017 ky QSMT 106 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện toán kiểu mỹ Vietlott với 1 khách hàng may mắn thứ 20 trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 24.369.075.000 đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 22/03/2017 mới nhất: 01 09 24 28 33 36

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 22/03/2017 ky QSMT 105 thu tu cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn Vietlott.vn trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 20.053.374.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 19/03/2017 mới nhất: 01 02 06 12 31 36

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 19/03/2017 ky QSMT 104 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott với giá trị giải đặc biệt Jackpot được tăng lên từ 12 tỷ lên 15.514.249.500 đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 17/03/2017 mới nhất: 07 12 24 43 44 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 17/03/2017 ky QSMT 103 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot 43.029.075.000 đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/03/2017 mới nhất: 03 09 10 31 32 40

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/03/2017 ky QSMT 102 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott.vn trúng giải đặc biệt Jackpot ước tính 32.528.800.000 đồng.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 10/03/2017 mới nhất: 04 09 21 27 38 44

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 10/03/2017 ky QSMT 100 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott.vn với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn từ 16.235.308.500 đồng lên 20.691.602.500 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 08/03/2017 hôm nay: 05 11 14 20 32 42

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 08/03/2017 ky QSMT 99 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott.vn với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn từ 12 tỷ đồng lên 16.235.308.500 đồng cho kỳ quay thưởng số 100 ngày 10/03/2017.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017 mới nhất: 18 21 24 26 39 45

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017 ky QSMT 98 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott với 2 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 20.208.845.500 đồng được phát hành tại Đồng Nai và Quảng Ninh.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 03/03/2017 mới nhất: 02 04 13 22 23 41

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 03/03/2017 ky QSMT 97 thu sau cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 01/03/2017 hôm nay: 03 04 26 30 35 44

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 01/03/2017 ky QSMT 96 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 41.241.151.500 đồng. Đã có 1 vé trúng thưởng Jackpot trong kỳ quay thưởng này.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 26/02/2017 mới nhất: 07 11 16 19 38 39

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 26/02/2017 kỳ QSMT 95 chủ nhật cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên 28.881.350.000 đồng cho kỳ quay thưởng số 96 ngày 01/03/2017.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 24/02/2017 mới nhất: 02 04 19 23 44 45

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 24/02/2017 ky QSMT 94 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott với giá trị jackpot được cộng dồn từ 12 tỷ lên 22.067.968.000 đồng cho kỳ quay thưởng số 95 ngày 26/02/2017 chủ nhật.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 22/02/2017 mới nhất: 01 03 08 18 28 42

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 22/02/2017 ky QSMT 93 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn điện kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng trị giá Jackpot được cộng dồn lên 17.094.590.500 đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 24/02/2017 kỳ qsmt số 94 vào thứ 6.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 19/02/2017 mới nhất: 01 17 24 25 33 35

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 19/02/2017 ky QSMT 92 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott với 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 41 tỷ đồng. Vé số trúng thưởng được mua tại điểm bán hàng may mắn: Số D8/1A2 Đường Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM thuộc đại lý Maxtoto.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 17/02/2017 mới nhất: 12 15 25 27 37 41

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 17/02/2017 ky QSMT 91 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 22 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng, trị giá Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 30 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng số 92 ngày 19/02/2017.

Kết quả quay thưởng xổ số tự chọn vietlott mega 645 các kỳ trước đó:

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/02/2017 mới nhất: 04 16 19 27 29 30

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 15/02/2017 ky QSMT 90 thu tu cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số tự chọn số kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng, giải độc đắc Vietlott đã được cộng dồn lên hơn 22 tỷ đồng cho kỳ quay số mở thưởng số 91 ngày 17/02/2017 thứ sáu.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 12/02/2017 mới nhất: 04 06 12 21 23 28

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 12/02/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Trị giá Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 16 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo số 90 ngày 15/02/2017 thứ tư.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 10/02/2017 mới nhất: 02 06 10 13 20 28

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 10/02/2017 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 23 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng trị giá Jackpot đã cộng dồn lên hơn 31 tỷ đồng và đã tìm ra 1 vé trúng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 15 trong kỳ quay thưởng này.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 08/02/2017 hôm nay: 15 26 29 32 34 38

Ket qua xo so dien toan Mega 6/45 Vietlott ngay 08/02/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 17 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng, trị giá Jackpot Vietlott đã được cộng dồn lên hơn 23 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 10/02/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 05/02/2017 mới nhất: 01 11 26 29 34 40

Ket qua xo so Mega 6/45 Vietlott ngay 05/02/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott trúng giải độc đắc Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 17 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng số 87 ngày 08/02/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 03/02/2017 hôm nay: 08 17 31 32 33 39

Ket qua xo so dien toan Vietlott Mega 6/45 ngay 03/02/2017 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng đã tìm ra được 1 vé số may mắn trúng giải độc đắc Jackpot lần thứ 14 trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 01/02/2017 mới nhất: 02 10 11 18 22 33

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 01/02/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng giá trị Jackpot được cộng dồn lên hơn 16 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 03/02/2017.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 29/01/2017 mới nhất: 05 13 21 27 29 45

Ket qua xo so tu chon Vietlott Mega 6/45 ngay 29/01/2017 thu tu cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 59 tỷ đồng. Kết thúc quay số mở thưởng kỳ 83, Jackpot Vietlott đã được cộng dồn lên hơn 75 tỷ đồng. Cũng như trong kỳ này đã xác định được 1 vé số may mắn trúng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 13. Vé số này được mua tại điểm bán hàng xổ số Vietlott Hồ Chí Minh.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 25/01/2017 mới nhất: 06 09 14 18 28 30

Ket qua xo so tu chon Vietlott Mega 6/45 ngay 25/01/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 44 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng Jackpot đã được cộng dồn hơn 59 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 01/02/2017.

Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 22/01/2017 mới nhất: 01 20 21 22 26 29

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 22/01/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 31 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng giải đặc biệt Jackpot được cộng dồn lên hơn 44 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 25/01/2017.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 20/01/2017 mới nhất: 01 11 31 32 34 37

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 20/01/2017 thứ sáu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 24 tỷ đồng. Sau khi kết thúc quay thưởng trị giá Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 31 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 22/01/2017.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 18/01/2017 mới nhất: 11 22 26 28 35 43

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 18/01/2017 thứ tư cập nhật nhanh chóng chính xác trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 17 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 24 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 20/01/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 15/01/2017 mới nhất: 05 25 27 29 31 43

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 15/01/2017 chủ nhật cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng. Giá trị Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 17 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng xổ số điện toán Mega 6/45 tiếp theo ngày 18/01/2017 thứ tư.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 13/01/2017 mới nhất: 12 24 29 32 37 39

Kết quả xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45 ngày 13/01/2017 thứ sáu cập nhật thành công từ trường quay xổ số kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng. Giá trị Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 17 tỷ trong kỳ quay thưởng này, đặc biệt đã xác định được một vé số Mega 6/45 may mắn trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 12.

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Mega 6/45 ngày 11/01/2017 mới nhất: 02 08 21 29 37 45

Ket qua xo so kieu my Mega 6/45 Vietlott ngay 11/01/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 18 tỷ đồng. Giá trị Jackpot đã được cộng dồn lên hơn 28 tỷ trong kỳ quay thưởng này, đặc biệt đã xác định được một vé số Mega 6/45 may mắn trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot lần thứ 11.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 08/01/2017 mới nhất: 12 18 29 32 39 45

Ket qua xo so dien toan Mega 6/45 Vietlott ngay 08/01/2017 chu nhat cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng chưa có ai trúng thưởng giải đặc biệt, nên trị giá Jackpot được cộng dồn lên hơn 18 tỷ đồng cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 11/01/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 06/01/2017 mới nhất: 22 30 34 36 43 45

Ket qua xoso Mega 6/45 Vietlott ngay 06/01/2017 thu sau cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott  với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 20 tỷ đồng. Sau khi kết thúc quay thưởng, xổ số Vietlott đã tìm được chủ nhân tiếp theo trúng thưởng Jackpot lần thứ 10 trị giá 30.531.270.500 đồng.

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott ngày 04/01/2017 mới nhất: 04 19 25 27 29 31

Ket qua xo so Vietlott Mega 6/45 ngay 04/01/2017 thu tu cập nhật thành công từ trường quay xổ số tự chọn số điện toán Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng và đã được cộng dồn hơn 20 tỷ cho kỳ quay thưởng tiếp theo ngày 06/01/2017.

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott ngày 01/01/2017 mới nhất: 09 18 24 33 36 39

Ket qua xo so kieu my Mega 6/45 Vietlott ngay 01/01/2017 chu nhat cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán kiểu mỹ Vietlott nhanh chóng chính xác với trị giá giải đặc biệt Jackpot hơn 33 tỷ đồng. Kết thúc kỳ quay thưởng này, Jackpot Vietlott đã tìm được chủ nhân may mắn tiếp theo với giá trị được cộng dồn tăng lên hơn 48 tỷ đồng.

Xổ số tự chọn số điện toán Vietlott Mega 6/45 Max 4D được quay thưởng trực tiếp vào thứ 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật hàng tuần. Xosomega645.com luôn cung cấp đến bạn kết quả nhanh chóng và chính xác. Mời bạn dò Kết quả xổ số Vietlott năm 2016 tại đây.

Related Articles

97 thoughts on “Kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất Kết quả Mega 6/45 xổ số điện toán tự chọn

    1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

     Không bạn ơi, giải Jackpot là giải đặc biệt được cộng dồn qua từng kỳ quay thưởng. Nếu kỳ trước đó có người trúng thưởng thì giải đặc biệt Jackpot lại quay về mốc tối thiểu 12 tỷ đồng bạn nhé.

     Hiện Hà Nội đã có 3 lần phát hành vé xổ số Vietlott trúng giải đặc biệt Jackpot bạn nhé.
     http://xosomega645.com/lan-thu-3-xo-so-kieu-my-vietlott-co-ve-trung-thuong-jackpot-tai-ha-noi/

     Reply
   1. nguyễn thị thu hương

    chán thật mình mua rất nhiều mà chẳng bao giờ trúng ca mà vé nào cũng chỉ trùng dc hai số thôi chứ thế mới dau k

    Reply
 1. nguyen

  Mình thấy sổ xố ảo ảo quá các bác gian lận quá mình ko tin đâu.mọi người đang bị vietlot lua rồi…..

  Reply
   1. Nguyen

    Tôi thấy ao qúa trúng. Gi nhiều vậy? Gian lận ca thôi tro chơi lừa trẻ con.nếu trúng thật sợ gì phải giấu mặt, ngon để tôi trúng thu đi tôi không che giấu gi hết.0985678291

    Reply
    1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

     Chào bạn, quá trình quay thưởng là minh bạch và rất khách quan bạn nhé. Các ban ngành luôn có mặt trong mỗi kỳ quay thưởng mà bạn.
     Đeo mặt nạ để giữ bí mật cho người trúng, khi nhiều tiền rồi mà lộ danh tính thì biết chuyện gì sẽ xảy ra hả bạn hiền ơi?

     Reply
 2. Tiến anh

  Chả ưu ái hà nội tẹo nào/ toàn miền nam trúng số thôi

  Reply
 3. Tiến anh

  Hà nội cũng là 1 thị trường tiềm năng nếu như có người trúng jakcpot

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Chào bạn Tiến Anh, quá trình quay thưởng là ngẫu nhiên, công khai minh bạch, nên không thể biết được người chơi ở địa phương nào sẽ trúng Jackpot bạn ạ. Hy vọng ngày gần đây chủ nhân Jackpot tại Hà Nội được vinh danh.

   Reply
 4. trieu

  cho minh trung 3 hay 4 so ăn giải có phải theo thứ tự ko ?

  Reply
 5. 0902400758

  Mua hoai co thay trung gi dau mong trung lan tra no chu h mac no qua nhiu k co kha nang tra noi nua be tat roi mong chieu co dum trung giai it cung duoc

  Reply
 6. thường

  Làm việc gì cũng phải có mục tiêu , và sự cố gắng hết mình.
  Bạn muốn đeo mặt nạ nhận giải hàng trục tỷ , việc bạn phải làm là mua vé số Việtlott

  Reply
 7. Pham van du

  Xin chao. Hang ngay toi di xe may may chuc cay so de mua ve viet lott nhung may man van chua toi khi nao cty so xo viet lott ve den bac ninh ban oi, toi muon lam dai ly ban ve tai trung tam tp bac ninh neu co hay lien he voi toi theo so 0909301980

  Reply
   1. Le ngoc lâm

    Mình muốn làm đại lý thì phải làm sao ban

    Reply
 8. thường

  Nói vậy thôi chứ loại hình sổ xố này mình cũng thấy nghi nghi, sao mà trúng liên tục vậy nhỉ.
  Sổ xố này mà mấy ông quan bụng bự tham nhũng rửa tiền thì hết ý luông , không mấy mà hợp thức hóa được hết khối tài sản tham nhũng

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Chào bạn Thường. Công khai, minh bạch, hiện đại là tiêu chí hàng đầu của xổ số Vietlott. Mỗi lần quay thưởng đều có đầy đủ các bạn ngành, từ bộ tài chính, công an, đến báo chí tham dự. Làm sao có tham nhũng được bạn.

   Xổ số điện toán Vietlott mong muốn sẽ có nhiều người chơi trúng thưởng trong thời gian tới.

   Reply
 9. le son

  xin hỏi VIETLOTT quăy số bằng cách nào vậy, lồng cầu hay máy tính điện tử ?

  Reply
   1. Nguyen

    Minh bạch cái gì cái tro lừa đảo thi có

    Reply
 10. Nguyen

  Qúa ảo qúa ảo các bạn bị xổ số mega, vietlott. Lừa rồi.tôi thấy cuộc lừa qúa rõ mà dân mình không biết ,các bạn để tiền mà cho con cho cháu các bạn ah.tất cả chỉ là trò lừa bịp các bạn nên nhớ.

  Reply
 11. Nguyen

  Thấy chưa mình nói có giám nói lại mình đâu.các bạn ah đừng có thấy vậy mà tham lam. Các bạn càng chơi càng Bị lừa cả thôi.chúng nó có nhà lầu xe hơi các bạn mới đc hít khói xe của chúng.nên nhớ lấy các bạn ah.muốn có số điện thoại mình mà chửi thì nhắn tin mình cho mega nha.

  Reply
 12. Nguyen

  Cái địt má nó càng koi càng thấy xạo lồn

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Xổ số Vietlott luôn lấy tiêu chí công khai, minh bạch, rõ ràng là tiêu chí hàng đầu để đưa đến cho người chơi sản phẩm giải trí hấp dẫn. Bạn có thể không chơi nhưng có hàng triệu triệu người khác đang chơi và thực hiện ước mơ của mình.

   Reply
 13. duc

  Ad giai thich gium so 6/45 co phai duoc tham du 6 ki xo so lien tiep tinh tu ki minh mua ko

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Không phải như vậy bạn nhé. Mời bạn tham khảo cách chơi xổ số Vietlott để biết chi tiết nhé.

   http://xosomega645.com/choi-xo-tu-chon-mega-645-gianh-giai-jackpot-12-ty-dong/

   Bình thường nếu bạn mua 1 bộ 6 số cho 1 kỳ thì chỉ được áp dụng trong kỳ quay thưởng đó (giá 10.000đ/vé). Nếu bạn mua 1 bộ số đó cho 6 kỳ liên tiếp thì sẽ được áp dụng trong 6 kỳ liên tiếp đó (giá 60.000đ/vé).

   Chúc bạn luôn may mắn!

   Reply
 14. Nguyen

  Thôi thôi viettlot ơi đừng xạo lồn nữa,mình biết mình ko chơi. Và có hàng triệu người chơi,và hàng triệu người đó đang Bị lừa.hàng triệu người đó đang làm giàu cho chúng,cùng với hàng triệu người đó chưa hiểu được trò lừa.

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Xổ số Vietlott là xổ số của nhà nước, 100% thuộc sở hữu của nhà nước. Doanh thu mang lại sẽ dành để nộp thuế và xây dựng đất nước. Đây là điều tốt đẹp để xây dựng cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn không thấy tốt và không chơi thì đó là quyền của bạn thôi, không ai bắt ép bạn được cả.

   Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc với cuộc sống của mình!

   Reply
 15. Van

  Đứa nào bắt ép được tau, tau đấm vỡ mỏm liền,chẳng qua mình thấy ngứa mắt mình nói cho mọi người hiểu,hiểu được trò lừa bịp của chúng,người ta có câu — dân ngu ku đen– câu này không hề sai.mình ở quận 2 đợt nghe có cửa hàng ở quận 2 bán trúng giải. Jackpot mình đã đi hỏi thử có cửa hàng má nào Bán đâu.như vậy không phải là lừa đảo là gì hả bạn????? Ngon nói nói rỏ địa chỉ số nhà đi tau đi kiểm tra liền.lên báo toàn nói nào là quận 2 quận tân bình… V…v có nói rõ nơi bán đéo đâu. Mình nói vậy qúa chuẩn luôn.

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Bạn nghe ở đâu thông tin về người trúng Jackpot mua vé ở quận 2 vậy? Theo thống kê từ Vietlott không có điểm bán hàng nào ở quận 2 có khách hàng trúng Jackpot bạn ạ.
   Đây là thông tin về các điểm bán hàng trúng thưởng Jackpot, bạn xem giúp mình nhé.
   http://xosomega645.com/thong-ke-thu-vi-ve-jackpot-vietlott-trieu-do-da-trao-thuong-cho-khach-hang/

   Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm đến xổ số Vietlott!

   Reply
 16. Nguyen

  Nhà nước cái gì nhà nước mà Bị kiện ah???

  Reply
 17. TRẦN ĐẠT

  ĐỀ NGHỊ XÓA HẾT CÁC COMMENT BẬY BẠ. CÁC BẠN NÀO NGHI NGỜ VL LỪA ĐẢO CÓ QUYỀN NGHI NGỜ, NHƯNG ĐỪNG CHỬI BẬY VÔ VĂN HÓA.

  Reply
 18. Võ chí Trung

  Tư vấn 1 số để mua xem mua hoai ma ko trúng

  Reply
 19. doan84

  So các số có pải đúng theo thứ tự ko admin.hay vé cứ có 6 cặp số giống là đc

  Reply
 20. Ninh

  Một trái bóng mang 45 số. Ví dụ: lúc kiểm tra mang số 45, lúc xổ thử mang số 1, lúc xổ chính thức mang số 34. Tất cả quả bóng được điều khiển bằng CHIP ĐIỆN TỬ. Tôi nói có đúng không?

  Reply
 21. van

  Mình Mới thấy 1 người đầu tiên trúng, còn những người còn lại sao k thấy ạ

  Reply
 22. Võ chí Trung

  Bên mỹ tro này cả năm mới có 1nguoi trung ma việt nam thì trung lien tục sao thấy ngi ngo wa ma ko thấy công bố ai trúng giải hết vậy

  Reply
 23. HIỀN

  Tôi được dãy số này thì trúng như thế nào
  03 19 25 30 39 44

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Bạn mua vé số này cho kỳ quay thưởng nào? Nếu là với kỳ quay thưởng hôm qua ngày 01/03/2017, bạn trúng được 3 trên 6 con số (03 – 30 – 44). Bạn sẽ nhận được giải ba trị giá 30.000đ. Đổi thưởng tại các địa điểm bán hàng xổ số Vietlott bạn nhé.

   Reply
 24. duong

  Minh that mac khi co nguoi trung dac biet tai sao dua hinh anh day so trung do len de moi khach hang do nghi ngo con che mat thi tuy khach.

  Reply
 25. Thy

  Tuần nào cũng mua sao thần tài không gõ cửa mình nhỉ, nản quá. Có người mua cả đời chẳng trúng.

  Reply
  1. Xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45

   Cái này nó lại cần sự may mắn, mà không ai biết mình sẽ may mắn lúc nào, thế nên mua xổ số Vietlott mình cứ coi như là mua vui chơi, giải trí theo đúng tinh thần của loại hình xổ số này bạn nhé.
   Chúc bạn sớm có ngày hái ra quả ngọt!

   Reply
 26. long

  sao luc dau minh mua thi trung quai a,ma bay gio mua toan ra so gi dau khong ,cha thay trung gi het.

  Reply
 27. vinh nguyễn

  Ta trông mãi, mong có ngày ông tới
  Thần tài ơi, ta đang đợi chờ ông.

  Reply
 28. Nguyễn Huy Hoàn

  Có điểm bán vé nào ở Hoàng Hoa Thám Hà Nội k

  Reply
 29. phúc

  Ai đoa đã trúng trên 100 tỷ roi.08.20.25.27.30.33

  Reply
 30. phan Thành

  Vé số này từ đầy chỉ nguoi giàu mới trúng thôi. Vì có nhieu tien bao 15-18. Dân nghèo mua thử vận may thì đừng mơ nữa nhé…

  Reply
 31. Chú tiến báu

  có ai bắt phí bạn mơ đâu, vì thế cứ mơ đi các bạn,biết đâu 1 ngày đẹp trời nhà lầu xe hơi sẽ đợi bạn ở bờ đê…

  Reply
 32. Cucnguyen

  nghèo thì lâu giàu thì mấy chốc, hãy cố tận hưởng những ngày nghèo khổ đói rách, vì giàu sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào

  Reply
 33. Lân

  Dung roi, phan thanh noi dung do , thay doi cuoc doi kho qua

  Reply
 34. Dung Nguyen

  Nếu vl mà không tự in sẵn vé , và trước giờ quay thưởng mà chốt được số lượng vé cùng các dãy số đã bán ra ngoài thị trường , để mọi ng có thể liêm phong , kiểm tra đc , thì lòng tin vào sự minh bạch của vl ko phải bàn cãi , còn việc quay số có sự giám sát công khai của các ban ngành là ok

  Reply

Leave a Reply


%d bloggers like this: