Căng biển báo chúc mừng khách hàng trúng Jackpot Vietlott hơn 303 tỷ đồng